Rasprodaja cvijeća! Djeca su sama zasadila cvijeće i stvorila štandove na tržnici kako bi ih prodala drugoj djeci, učiteljima i roditeljima, cilj ovog projekta bio je naučiti djecu konceptu zarade.

Na kraju rasprodaje, zaradu su izračunali raspodjelom različitih kovanica u posudama od 0,50 €, 1 € i 2 € podučavajući djecu klasifikaciji novca.